• کاشی سرامیک و چینی بهداشتی بازرگانـی استادی

  رقابت سازنده با رقبا و حفظ منابع آب برای جامعه ایرانی

  حسن شهرت در بازار شبکه توزیـع قوی حضور موثر و مداوم در عرصه صـــادرات تنــوع و سبد کامـــل محصـــــولات و همچنــین اعتقــاد به همــکاری های فراتــر از داد و ستـدهای متــداول اقتصـــادی از دستاوردهای بازرگانـی استـادی در این سالـها بوده است.

  درباره استادی محصولات
 • کاشی سرامیک و چینی بهداشتی بازرگانـی استادی

  رقابت سازنده با رقبا و حفظ منابع آب برای جامعه ایرانی

  حسن شهرت در بازار شبکه توزیـع قوی حضور موثر و مداوم در عرصه صـــادرات تنــوع و سبد کامـــل محصـــــولات و همچنــین اعتقــاد به همــکاری های فراتــر از داد و ستـدهای متــداول اقتصـــادی از دستاوردهای بازرگانـی استـادی در این سالـها بوده است.

  درباره بازرگانی محصولات

بهترین نوع کیفیت

بازرگانی استادی ارائه دهنده بالاترین کیفیت خدمات و محصولات کاشـی و سرامیک و چینی بهداشتی در سطح شرق کشور

اطلاعات بیشتر

تکنولوژی برتر

بازرگانی استادی ارائه دهنده بالاترین کیفیت خدمات و محصولات کاشـی و سرامیک و چینی بهداشتی در سطح شرق کشور

اطلاعات بیشتر

طراحی زیبا

بازرگانی استادی ارائه دهنده بالاترین کیفیت خدمات و محصولات کاشـی و سرامیک و چینی بهداشتی در سطح شرق کشور

اطلاعات بیشتر

درباره بازرگانی استادی

تابستان ۱۳۷۲ مجموعه بازرگانی استادی با هدف فعالیت موثر درعرصه توزیع و فروش "کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی" در سطح شهر مشهد افتتاح شد. مدیریت بازرگانی استادی اهداف این مجموعه را اعتقاد به پایبندی به "اخلاقیات در کسب و کار" و "مشتری مداری" و ایجاد "ارتباطات عمیق بر پایه اعتماد با همکاران و مشتریان" قرار داده است.

حسن شهرت در بازار شبکه توزیع قوی حضور موثر و مداوم در عرصه صادرات تنوع و سبد کامل محصولات و همچنین اعتقاد به همکاری های فراتر از داد و ستدهای متداول اقتصادی از دستاوردهای بازرگانی استادی در این سالها بوده است.

محصولات بازرگانی استادی

برند های همکار بازرگانی استادی

نظرات مشتریان

بازرگانی استادی

ارتباط با واحد فروش بازرگانی استادی

  آخرین اخبار بازرگانی استادی

  حسن شهرت در بازار شبکه توزیع قوی حضور موثر و مداوم در عرصه صادرات تنوع و سبد کامل محصولات و همچنین اعتقاد به همکاری های فراتر از داد و ستدهای متداول اقتصادی از دستاوردهای بازرگانی استادی در این سالها بوده است.